Nýr miðbær
í Mosfellsbæ

Sala er hafin á glæsilegum íbúðum í Bjarkarholti 25-29 á þessum frábæra stað sem er í byggingu í nýjum miðbæ Mosfellsbæjar.

Skoða íbúðir

Umhverfið

Bjarkarholt 25-29 er nýtt fjölbýlishús í hjarta Mosfellsbæjar, eitt þriggja húsa sem mynda samfélag um sameiginlegan inngarð. Staðsetningin er frábær í hinum nýja miðbæ Mosfellsbæjar. Öll þjónusta er innan seilingar, samgöngutengingar góðar og stutt í ýmsa útivistarmöguleika.

1-5 min.
 • Framhalddsskólinn í Mosfellsbæ
 • Bónus
 • Krónan
 • Dominos pizza
 • Ísbúðin Erluís
 • Pósturinn
 • N1
6 - 10 mín.
 • Bæjarleikhúsið
 • Leikskólinn Hlíð
 • Vínbúðin
 • KFC
 • Olís
11 - 15 mín.
 • Atlantsolía
 • Krikaskóli
 • Varmárskóli
 • Lágafellskirkja
1-2 min.
 • Framhalddsskólinn í Mosfellsbæ
 • Bónus
 • Krónan
 • Dominos pizza
 • Ísbúðin Erluís
 • Pósturinn
 • N1
2 - 4 mín.
 • Bæjarleikhúsið
 • Leikskólinn Hlíð
 • Vínbúðin
 • KFC
 • Olís
4 - 6 mín.
 • Atlantsolía
 • Krikaskóli
 • Varmárskóli
 • Lágafellskirkja

Hönnun

Í húsinu eru 36 íbúðir þar sem komið er til móts við ólíkar þarfir, allt frá því að vera litlar 2 herbergja íbúðir upp í stórar 5 herbergja íbúðir. Gengið er inn í allar íbúðir frá þremur sameiginlegum stigahúsum. Aðgengi að inngarði er frá anddyri.

Íbúðum á 1. hæð fylgja sérafnotareitir í inngarði en íbúðir á efri hæðum hafa svalir. Allar íbúðir hússins vísa að inngarði, þaðan nýtur útsýnis til Lágafells sem myndar óvenjulega og heillandi umgjörð um garðinn. Lögð er áhersla á að íbúðir njóti birtu og útsýnis eins og best verður á kosið, við hönnun þeirra var notagildi einstakra rýma haft að leiðarljósi.

Þrjár glæsilegar þakíbúðir eru á inndreginni efstu hæð. Þaðan nýtur frábærs útsýnis og íbúðunum fylgja stórar og sólríkar svalir þar sem gera má skjólsælar verandir.

Í öllum íbúðum er aðstaða fyrir þvottavél. Í stærri íbúðum eru þvottahús en í minni íbúðum eru þvottahús aðgengileg innan frá baðherbergjum.

Sorp er staðsett á lóð í djúpgámum.

Undir byggingunni er kjallari sem hýsir geymslur íbúða og tæknirými hússins. Stigahúsum fylgja rúmgóðar hjóla- og vagnageymslur.

Ekki er gert ráð fyrir bílastæðum við Bjarkarholt, göturýmið fær þannig aðlaðandi yfirbragð byggðar í miðbæ. Bílastæði koma í bílakjallara og í inngarði þar sem lögð er áhersla á að staðsetning þeirra rýri ekki notagildi garðsins næst íbúðum. Í bílakjallara og við stæði á lóð má koma fyrir hleðslustöðvum rafbíla.

Aðgengi fatlaðra er skv. byggingareglugerð. Allar íbúðir eru aðgengilegar frá forrými með lyftu. Útidyr eru með sjálfvirkum opnunarbúnaði. Halli allra skábrauta er miðaður við hjólastólanotendur.

Framkvæmda-félagið Arnarhvoll

Framkvæmdafélagið Arnarhvoll ehf. hóf starfsemi um mitt ár 2017. Arnarhvoll er alhliða verktakafyrirtæki sem vinnur að fjölbreyttum framkvæmdum og uppbyggingarverkefnum um allt land. Félagið ætlar sér að verða leiðandi á verktakamarkaði í framtíðinni og nýta til þess bestu tækni og framleiðsluaðferðir sem völ er á.

Framkvæmdafélagið Arnarhvoll býr yfir mikil reynslu við rekstur verklegra framkvæmda. Starfsmenn félagsins hafa allir áratuga reynslu við stjórnun verklegra framkvæmda íbúðabygginga, atvinnuhúsnæðis og stærri mannvirkja.

Arnarhvoll er fjölskylduvænn vinnustaður sem gefur starfsmönnum kost á að þróast í starfi og leik. Starfsánægja er mikilvæg í starfsmannastefnu fyrirtækisins. Innri og ytri samskipti sem og samvinna og teymisvinna gegna einnig veigamiklu hlutverki.

Bókaðu skoðun!

Söluaðilar

 • RE/MAX SENTER
 • Skútuvogi 11A
 • 104 Reykjavík
 • Sími 414 4700
 • RE/MAX FJÖRÐUR
 • Lækjargata 34D
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími 519 5900