Nýr miðbær
í Mosfellsbæ

Sala er hafin á glæsilegum íbúðum í Bjarkarholti 7-9, 21-23 og 25-29 á þessum frábæra stað sem er í byggingu í nýjum miðbæ Mosfellsbæjar.

Skoða íbúðir í Bjarkarholti 7-9 Skoða íbúðir í Bjarkarholti 21-23 Skoða íbúðir í Bjarkarholti 25-29

Umhverfið

Bjarkarholt 7-9, 21-23 og 25-29 eru ný fjölbýlishús í hjarta Mosfellsbæjar sem mynda samfélag um sameiginlegan inngarð. Staðsetningin er frábær í hinum nýja miðbæ Mosfellsbæjar. Öll þjónusta er innan seilingar, samgöngutengingar góðar og stutt í ýmsa útivistarmöguleika.

1-5 min.
 • Framhalddsskólinn í Mosfellsbæ
 • Bónus
 • Krónan
 • Dominos pizza
 • Ísbúðin Erluís
 • Pósturinn
 • N1
6 - 10 mín.
 • Bæjarleikhúsið
 • Leikskólinn Hlíð
 • Vínbúðin
 • KFC
 • Olís
11 - 15 mín.
 • Atlantsolía
 • Krikaskóli
 • Varmárskóli
 • Lágafellskirkja
1-2 min.
 • Framhalddsskólinn í Mosfellsbæ
 • Bónus
 • Krónan
 • Dominos pizza
 • Ísbúðin Erluís
 • Pósturinn
 • N1
2 - 4 mín.
 • Bæjarleikhúsið
 • Leikskólinn Hlíð
 • Vínbúðin
 • KFC
 • Olís
4 - 6 mín.
 • Atlantsolía
 • Krikaskóli
 • Varmárskóli
 • Lágafellskirkja

Bjarkarholt 21-23 & 25-29

Á lóðinni eru tvö aðskilin hús þar sem hönnun gerir ráð fyrir að koma til móts við ólíkar þarfir, allt frá því að vera litlar 2 herbergja íbúðir upp í stórar 5 herbergja íbúðir. Við Bjarkarholt 21-23 eru 15 íbúðir í tveimur sameiginlegum stigahúsum. Við Bjarkarholt 25-29 eru 36 íbúðir í þremur sameiginlegum stigahúsum. Aðgengi að inngarði er frá anddyri við bæði húsin.

Íbúðum á 1. hæð fylgja sérafnotareitir í inngarði en íbúðir á efri hæðum hafa svalir. Við Bjarkarholt 21-29 vísa allar íbúðir að inngarði. Íbúðir í báðum húsum njóta útsýnis til Lágafells sem myndar óvenjulega og heillandi umgjörð við garðinn. Lögð er áhersla á að íbúðir njóti birtu og útsýnis eins og best verður á kosið, við hönnun þeirra var notagildi einstakra rýma haft að leiðarljósi.

Við Bjarkarholt 25-29 eru þrjár glæsilegar þakíbúðir sem eru á inndreginni efstu hæð. Þaðan nýtur frábærs útsýnis og íbúðunum fylgja stórar og sólríkar svalir þar sem gera má skjólsælar verandir.

Í öllum íbúðum er aðstaða fyrir þvottavél. Í stærri íbúðum eru þvottahús en í minni íbúðum eru þvottahús aðgengileg innan frá baðherbergjum.

Sorp er staðsett á lóð í djúpgámum.

Undir byggingunni er kjallari sem hýsir geymslur íbúða og tæknirými hússins. Stigahúsum fylgja rúmgóðar hjóla- og vagnageymslur.

Ekki er gert ráð fyrir bílastæðum, göturýmið fær þannig aðlaðandi yfirbragð byggðar í miðbæ. Bílastæði koma í bílakjallara og í inngarði þar sem lögð er áhersla á að staðsetning þeirra rýri ekki notagildi garðsins næst íbúðum. Í bílakjallara má koma fyrir hleðslustöðvum rafbíla.

Aðgengi fatlaðra er skv. byggingareglugerð. Allar íbúðir eru aðgengilegar frá forrými með lyftu. Útidyr eru með sjálfvirkum opnunarbúnaði.

Bjarkarholt 7-9

Í húsinu eru 40 íbúðir þar sem komið er til móts við ólíkar þarfir, allt frá því að vera litlar 2 herbergja íbúðir upp í stórar 4 herbergja íbúðir.

Íbúðum á 2. hæð fylgja sérafnotareitir í inngarði en íbúðir á efri hæðum hafa svalir. Nánast allar íbúðir snúa að inngarði. Lögð er áhersla á að íbúðir njóti birtu og útsýnis eins og best verður á kosið, við hönnun þeirra var notagildi einstakra rýma haft að leiðarljósi.

Þrjár glæsilegar þakíbúðir eru á inndreginni efstu hæð. Þaðan nýtur frábærs útsýnis og íbúðunum fylgja stórar og sólríkar svalir þar sem gera má skjólsælar verandir.

Sorp er staðsett á lóð í djúpgámum.

Undir byggingunni er kjallari sem hýsir geymslu íbúða og tæknirými hússins. Stigahúsum fylgja rúmgóðar hjóla- og vagnageymslur.

Bílastæði í bílakjallara fylgja öllum íbúðum og má þar koma fyrir hleðslustöðvum rafbíla.

Aðgengi fatlaðra er skv. byggingarreglugerð. Allar íbúðir eru aðgengilegar frá forrými með lyftu. Útidyr eru með sjálfvirkum opnunarbúnaði.

Framkvæmda-félagið Arnarhvoll

Framkvæmdafélagið Arnarhvoll ehf. hóf starfsemi um mitt ár 2017. Arnarhvoll er alhliða verktakafyrirtæki sem vinnur að fjölbreyttum framkvæmdum og uppbyggingarverkefnum um allt land. Félagið ætlar sér að verða leiðandi á verktakamarkaði í framtíðinni og nýta til þess bestu tækni og framleiðsluaðferðir sem völ er á.

Framkvæmdafélagið Arnarhvoll býr yfir mikil reynslu við rekstur verklegra framkvæmda. Starfsmenn félagsins hafa allir áratuga reynslu við stjórnun verklegra framkvæmda íbúðabygginga, atvinnuhúsnæðis og stærri mannvirkja.

Arnarhvoll er fjölskylduvænn vinnustaður sem gefur starfsmönnum kost á að þróast í starfi og leik. Starfsánægja er mikilvæg í starfsmannastefnu fyrirtækisins. Innri og ytri samskipti sem og samvinna og teymisvinna gegna einnig veigamiklu hlutverki.

Bókaðu skoðun!

Söluaðilar

 • RE/MAX SENTER
 • Skútuvogi 11A
 • 104 Reykjavík
 • Sími 414 4700
 • RE/MAX FJÖRÐUR
 • Lækjargata 34D
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími 519 5900